Lär dig att julrimma

Alltför många tror tyvärr att det är en väldigt svår konst att julrimma. Så är dock inte fallet och idag ska vi ta er igenom vår process för att få snygga rim på klapparna!

Julrimsprocessen i punktform

  • Utgå ifrån gåvan – när man ska fundera ut sitt rim så är det självfallet att utgå ifrån den julklapp som du tänkt ge bort. Det rim du skriver ska alltså på något sätt kunna kopplas samman med denna.
  • Undvik att vara för tydlig/otydlig – något man bör undvika när man skriver rim är att vara alldeles för tydlig eller det omvända, vara alltför otydlig när man rimmar! Det bästa julrimmen är enligt oss de där mottagaren får lite av en aha-upplevelse när de väl ser vad det är i julklappen!
  • Sätt rimmen i slutet på raderna – det enklaste sättet att skriva julrim på är att tänka sig att det alltid ska rimma i slutet på en rad och att raderna ska vara ungefär lika långa.

Ett julrim kan exempelvis se ut så här för ett par slalom-täckbyxor:

”Någonting bra till backen,
och kalla dagar på flacken,
håller oftast rumpan varm,
även när det är slut på halm!”